My Lush favorites| Мої фаворити від Лаш

Hello, my dear! Today is a wonderful day and before going to movie i’d like to tell you something about my favorite Lush products.

Привіт, мої дорогі! Сьогодні прекрасний день і перед тим як піти в кіно, я б хотіла розповісти трохи про мої улюблені продукти від Лаш.

So firstly i want to tell you about my meeting with Lush. My friend told me about that last year. She had a nice shampoo with an incredible smell. Also it was natural and the hair was super-super soft after that. So we went there and i fell in love with it 🙂

Отже для початку хочу розповісти про мою зустріч з Лаш. Моя подруга розповіла мені про нього минулого року. Вона мала чудовий шампунь з надзвичайним запахом. Також він був натуральний і волосся після нього було супер-супер м’яке. Отже ми пішли туди і я просто закохалася 🙂

Ok let’s start from my first shampoo. It is called “Daddy-o” with a cool flower and lemon smell. It made my hair soft and bright and of course it smelled amazing. I had 100 g and the price was 80 uah. I have a black hair but it is also good for blond. I loved it but i didn’t bye it once again. Here it is.

Що ж почнемо з мого першого шампуню. Називався він “Daddy-o” і мав чудовий квітковий і лимонний запах. Він робив моє волосся м’яким і блискучим і пах, звичайно, просто чудово. У мене було 100 грам і коштувало 80 грн. У мене чорне волосся, але він також хороший для блондинок. Я дуже любила його, але ще раз купляти не захотіла. Ну і ось він.

20140407-162301.jpg

The next my shampoo is of honey. It is so so nice, gentle. Also looks like real honey and smells like honey with lemon. My hair after that is more soft and bright. I have 110 g and i’m using it for a while, almost for a year. The price is 100 uah. This shampoo is for normal hair and makes it more alive and healthy. So here it is.

Наступний мій шампунь з медом. Він дуже дуже приємний, м’який. Виглядає як справжній мед, а пахне як мед з лимоном. Моє волосся після нього ще більш м’яке і блискуче. Я маю 110 грам і користуюся ним вже довго, майже рік. Ціна була 100 грн. Цей шампунь для нормального волосся і робить його більш живим і здоровим. Отже ось він.

20140407-163445.jpg

Next product is for hands and body. It is a soap called Karma. I really like that smell. There are so many noses and oils in it. It smells so incredible i can’t even say how! You need go and try it. I took 100 g and the price was 70 uah. My hands are really soft and creamy and smells delicious. So here it is.

Наступний прподукт для рук та тіла. Це мило Карма. Я справді дуже полюбила цей запах. У ньому стільки різних ароматів і олій! Воно пахне настільки чудово, що я навіть не можу розповісти! Тобі слід піти і спробувати. Я взяла 100 грам і ціна була 70 грн. Мої руки дуже м’які і кремові ну і пахнуть так смачно. Отже ось воно.

20140407-164523.jpg

The next will be two my solid shampoo. The first one called Newness. It is red, round, solid shampoo. It is for hair to grow and against lossing. It is for 80 times. But i have it for 7-8 months and it looks like on photo which would be down. I wash my hair twice a week. And use it every time i wash hair. So i like that but i’m not sure that i will bye it againg. The reason why i want to try something else. Only that’s why. So look at that.

Наступними будуть два мої тверді шампуні. Перший зветься Новинка. Вин червоний, круглий твердий шампунь. Це для росту волосся і проти випадіння. Розрахований на 80 разів. Але я маю його 7-8 місяців і він виглядає як на фото, яке буде внизу. Я мию волосся двічі в тиждень. І використовую шампунь кожного разу, коли мию волосся. Отже я його люблю, але не впевнена, що куплю ще раз. Причина лише в тому, що хочу спробувати щось інше. Тільки тому. Отже подивімось.

20140407-165731.jpg

20140407-165738.jpg

The next solid shampoo is Lady Godiva. It is not only shampoo but also a conditionar. It is also round, yellow and odorous. It contains of oils and butters i think. My hair is smooth, also a little soft and very bright. Love it! I have it longer then previous one and it’s almost gone. But it is still doing his work. They are one size i’m not sure how many grams but it costs 70 uah. So i like that and look how nice it is.

Наступний твердий шампунь є Леді Ґодива. Це не лише шампунь, а й кондиціонер. Він також круглий, жовтий і запашний. Складається з олій і масел. Волосся після нього гладке, також трохи м’яке і дуже блискче. Люблю його! Я маю його довше, ніж попередній і він майже закінчився. Але і досі робить свою роботу. Вони одного розміру і я не впевнена скільки точно грамів він важить, але ціна 70 грн. Отже я люблю його і глянь, який він чудовий.

20140407-170604.jpg

20140407-170610.jpg

The next thing for my hair is the mask. It is great with solid shampoo Newness what i was talking about earlier. It calls Roots. It is for the same things what is that solid shampoo for. It feels very fresh and nice on my had. The hair is thick and so alive and healthy. So it works! I use it before washing hair and hold it for a 20 min and wash up with my red solid shampoo. And it’s great i think. I have 225 g and the price was something like 200 uah. I’m using it twice a week and still have a half of it. I took it more then 2 months ago. So here it is.

Наступна річ для мого волосся є маска. Вона чудова з твердим шампунем Новинкою, про який я говорила швидше. Зветься Міцне коріння. Вона для всіх тих сами речей, що й цей шампунь. Відчувається дуже свіжою і приємною на голові. Волосся опісля густе, живе і здорове. Отже, вона працює! Я використовую її перед миттям волосся і тримаю десь 20 хв, а потім змиваю моїм червоний твердим шампунем. І я думаю, що вона прекрасна. Я маю 225 грам і ціна 200 грн приблизно. Використовую двічі на тиждень і все ще маю половину. Взяла її більш, ніж 2 місяці тому. Отже ось вона.

20140407-171823.jpg

20140407-171910.jpg

Some weeks ago i tried their perfume which called Karma like my soap. It is very stable and gorgeous. I smell it and smell and i cannot stop doing that. No another perfume smells like that. It so amazing and natural. I don’t know, but it make you smell that again. I’m in love with it. You have to try it. Look how cute it is.

Декілька тижнів тому я спробувала їхній парфум, який зветься Карма, як і мило. Він дуже стійкий і надзвичайний. Я постійно нюхаю його і ніяк не можу зупинитися. Жоден інший не пахне так, як цей. Він такий чудовий і натуральний. Я не знаю, але він змушує тебе нюхати ще і ще. Я закохана в нього. Ти мусиш спробувати. Поглянь, який він милий.

20140407-173337.jpg

20140407-173346.jpg

And the last but not the least is my the newest thing – the bath bomb Bombardino. There are also many oils. In Italy there is an alcohol cocktail with brandi and some other stuff. So the Lush thought that they could do a bomb without alcohol but very relaxing. It smells like vanilla and something very sweety. The price was 45 uah. But i didn’t try that still. But i sure that it would be great. Look at that.

Ну і останнє за списком, а не за значенням – моя найновіша річ – бомба для ванни Бомбардіно. Там так багато олій. В Італії є один алкогольний коктейль з бренді і чимось іншим. Отже, Лаш подумали, що вони можуть зробити бомбу без алкоголю, але теж таку, яка б розслабила. Пахне як ваніль і щось дуже солодке. Ціна 45 грн. Але я ще не спробувала це. Та все ж думаю, що вона чудова. Глянь на неї.

20140407-174310.jpg

So that’s all stuff i wanted to tell you about. I really love that British company. And i’ll go there again and again. Thank you, Lush, for creating all that cute things:)
So love tou, guys and see you soon, bye 🙂

Отже це все, що я хотіла розповісти. Я справді люблю цю Британську компанію. І я ходитиму туди знов і знов. Дякую, Лаш, за створення всіх цих милих речей 🙂
Люблю Вас, друзі, і скоро зустрінемось, бувайте 🙂

20140407-174845.jpg

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s